Bestuursleden:

Foto Naam Functieomschrijving
Geert Lambrichts Geert Lambrichts
 • Voorzitter
 • coördinatie monitoren/jeugdsportbegeleiders
 • Volmachten bij de banken
 • Monitoren
 • Paardenbestand
 • Aankoop stro, hooi en andere voeders
 • Sportraad
 • Domeinoverleg
 • Jeugdsportcoördinator 
 • voorzitter@ruiterclubgenk.be 
Dominique Gunia Dominique Gunia
 • Secretaris
 • Volmachten bij de banken
 • Verslaggeving
 • verantwoordelijke jeugdwerking
 • Verantwoordelijke begeleiding nazorg paarden/lessen
 • aanspreekpunt ouders 
 • Clubcommunicatie 
 • Nieuwsbrief/website
 • Archief Ruiterclub Genk
 • secretariaat@ruiterclubgenk.be 
Gerd Houben Gerd Houben
 • Penningmeester
 • Volmachten bij de banken
 • Betalingen
 • Inningen stalgelden
 • Sportraad
 • Domeinoverleg
Jean Dello Jean Dello
 • Lid Raad van Bestuur
 • Toewijzing stallen
 • Orde in de stallen en netheid accommodatie
 • Paardenbestand
 • Herstelling en onderhoud accommodatie en rollend materiaal
 • Sportraad
 • Domeinoverleg
Anne Vanroy Anne Vanroy
 • Lid Raad van Bestuur
 • Verantwoordelijke forfaitaire onkostenvergoedingen
 • Verantwoordelijke vrijwilligerscontracten
 • Multifunctionele ruimte 
Hedwig Winitchenko Hedwig Winitchenko
 • Lid Raad van Bestuur
 • Toewijzing stallen
 • Orde in de stallen en netheid accommodatie
 • Onderhoud Multifunctionele Ruimte
 • Verantwoordelijke solarium
Pommeline Claesen Pommeline Claesen
 • Materiaalbeheer 
 • Multifunctionele ruimte 
Nele Jaspaert Nele Jaspaert
 • Lid van de Raad van Bestuur 
 • Clubcommunicatie 
 • Ondersteuning vrijwilligerscontracten en forfaitaire vergoedingen